ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის არსებული მეორე, მესამე და მეოთხე რიგის ქსელების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია განსახლების შემოკლებული სამოქმედეო გეგმა

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის არსებული მეორე, მ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე

„საქართველოს ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი“

 ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის არსებული მეორე, მესამე და მეოთხე რიგის ქსელების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია

განსახლების შემოკლებული სამოქმედეო  გეგმა

2020 წლის სექტემბერი