თეძამის მე-4 სატუმ სადგურზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

თეძამის მე-4 სატუმ სადგურზე მიმდინარე  სარემონტო ს

თეძამის მე-4 სატუმ სადგურზე მიმდინარე  სარემონტო სამუშაოების გამო, სოფელ ხოვლეს  შეუწყდა სარწყავი წყლის მიწოდება.   სარემონტო სამუშაოების დასრულებისთანავე  აღდგება წყლის მიწოდება.