საქართველოს მელიორაცია 2019 წელი

2019
2019 წელს საქართველოს მელიორაციამ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 31 სარეაბილიტაციო პროექტი განახორციელა:

• რეაბილიტაციის პროგრამით გაიწმინდა/მოწესრიგდა 58 კმ საირიგაციო და 77 კმ სადრენაჟე არხი

• შეკეთდა 2 სათავე ნაგებობა.

• ექსპლუატაციის ფარგლებში გაიწმინდა და მოწესრიგდა 1 860 კმ არხი და შეკეთდა 2700 ერთეული სხვადასხვა ტიპის ჰიდროტექნიკური ნაგებობა.

2019 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა რეაბილიტირებული სატუმბი სადგურები, რომლის მეშვეობითაც სარწყავი წყალი მიეწოდა სიღნაღის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროსა და ახალციხის მუნიციპალიტეტების ისეთ სოფლებს, სადაც 20-30 წლის განმავლობაში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები არ მორწყულა.

2012-2019 წლებში საქართველოს მასშტაბით სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 284 სარეაბილიტაციო პროექტი განხორციელდა.

გატარებული ღონისძიებების შედეგად წყალუზრუნველყოფილი მიწის ფართობი ქვეყანაში 45 ათასი ჰექტარიდან 130 ათას ჰექტარამდე, ხოლო დრენირებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 14 ათასი ჰექტარიდან 39 ათას ჰექტარამდე გაიზარდა.
subscribe news